Παροχή υπηρεσιών

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το δίπλωμα - κόλλημα των εντύπων σας με μία ή δύο τσέπες, με αυτιά ή χωρίς (θήκες cd, ιατρικοί φάκελοι, folders παρουσιάσης, θήκες εισητηρίων κ.α). Οι συνάδελφοι επαγγελματίες των γραφικών τεχνών μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι τα έντυπά τους θα τύχουν της δέουσας προσοχής και θα τους παραδοθούν στον επιθυμητό χρόνο έχοντας ένα άριστο finishing.

Παροχή υπηρεσιών

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το δίπλωμα - κόλλημα των εντύπων σας με μία ή δύο τσέπες, με αυτιά ή χωρίς (θήκες cd, ιατρικοί φάκελοι, folders παρουσιάσης, θήκες εισητηρίων κ.α). Οι συνάδελφοι επαγγελματίες των γραφικών τεχνών μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς ότι τα έντυπά τους θα τύχουν της δέουσας προσοχής και θα τους παραδοθούν στον επιθυμητό χρόνο έχοντας ένα άριστο finishing.