Φάκελοι για Φωτογράφους

Φάκελοι για φωτογραφίες:
- 10x15 & 15x21. Ελάχιστη ποσότητα 5000τεμ. με τη φίρμα σας
- 25x35. Ελάχιστη ποσότητα 5000τεμ. με τη φίρμα σας
- Διαβατηρίου & ταυτότητας. Ελάχιστη ποσότητα 2500τεμ. με τη φίρμα σας. Εκτύπωση σε χοντρό χαρτί (velvet 300gr).
- Σε όλα τα είδη υπάρχουν έγχρωμα φωτογραφικά φάκελλα χωρίς φίρμα που διατίθενται ανά χιλιάδα
Στο τυπογραφείο μας δημιουργούμε τη μακέτα της αρεσκείας σας ΧΩΡΙΣ επιπλέον κόστος.​
ALFA STYLE γραφικές τέχνες σημαίνει εκτυπώσεις ποιότητας!

-5000 φάκελοι με τη φίρμα σας για απλές φωτογραφίες 250€ + ΦΠΑ
-10000 φάκελοι με τη φίρμα σας για απλές φωτογραφίες 390€ + ΦΠΑ
-5000 φάκελοι με τη φίρμα σας για μεγάλες φωτογραφίες 430€ + ΦΠΑ
-2500 φάκελάκια με τη φίρμα σας για αυτόματες φωτογραφίες 160€ + ΦΠΑ
-5000 φάκελάκια με τη φίρμα σας για αυτόματες φωτογραφίες 280€ + ΦΠΑ
-1000 φάκελοι χωρίς φίρμα για απλές φωτογραφίες 35€ + ΦΠΑ
-500 φάκελοι χωρίς φίρμα για μεγάλες φωτογραφίες 35€ + ΦΠΑ
-1000 φάκελάκια χωρίς φίρμα για αυτόματες φωτογραφίες 55€ + ΦΠΑ